Odvážný Skok: Překonání Strachu mluvit Anglicky s Pomocí Faster EFT

Ahoj, přátelé angličtiny a dobrodruzi v jazykovém světě!

Dnes bych s Vámi chtěla sdílet  skvělý  příběh jednoho z mých odvážných studentů, který se odhodlal změnit svůj přístup k anglickému jazyku. Přišel ke mně s blokem a nízkým sebevědomím, plným obav mluvit anglicky se svým šéfem.

Měl strach z toho, že udělá chybu a že ho jeho šéf vyhodí z vyšší pozice. Jeho sebevědomí bylo na minimu, zkusil snad všechno…

Spolu jsme se rozhodli vyzkoušet metodu Faster EFT (Emotional Freedom Techniques), což je jednoduchá technika zaměřená na rychlé odstranění emocionálních bloků, a také pomáhá přeprogramovat negativní vzorce myšlení na pozitivní a podporující.

Měli jsme společně 3 sezení. První sezení s Tomášem byla plná otázek a nervozity. Ale postupně, jak jsme společně pracovali s jeho strachem a bloky, začala se objevovat změna. Metoda Faster EFT nám umožnila hlouběji porozumět kořenům jeho obav a pracovat na jejich přeměně a to už po prvním sezení.

Postupně jsme se přesunuli od konkrétních situací, kde cítil největší strach, k obecnějším vzorcům myšlení, které ovlivňovaly jeho celkový postoj k angličtině.A že jich bylo…Nezvládnu to, ztrapním se, vyhodí mě z práce a jiné Zajímavé byli i jeho pocity, které cítil v jednotlivých částech jeho těla, pocity bodání, nebo dýka v zádech, ostny na srdci a jiné..Byly to jeho nahromaděné bloky, které už nepotřeboval, a které  tato metoda umí rychle odstranit. Už po prvním sezení  byl  jistější a radostnější.

Během několika týdnů byl výsledek ohromující. Tomáš začal projevovat značný pokrok ve své schopnosti mluvit anglicky. Nejen že byl schopen komunikovat se šéfem bez toho, aby se bál udělat chybu, ale také začal vnímat angličtinu jako pohodový jazyk.

Samotný Tomáš byl překvapený tím, jak rychle se změna dostavila, a já jsem byla nadšená, že mohu být svědkem jeho úspěchu.

Tomáš chyby v angličtině nadále dělá, ale už neřeší nejistotu a strach že se ztrapní před kolegy,  studiu angličtiny pokračuje dál…Ale už jde na to jinak.